Privacy Policy

Privacyverklaring

Algemeen

Connect4Care is een regionale samenwerkingsorganisatie die voor de regio Noord-Holland Zuid o.a. diensten levert om de communicatie tussen zorgverleners en cliënten te faciliteren. De NHZ Connected App is één van haar diensten. 
Connect4Care neemt de bescherming van privacy van haar diensten serieus. Wij doen er alles aan om gevoelige data te beschermen en op transparante wijze te verwerken. Zo ondergaan we jaarlijks audits en voeren we intern een strikt privacybescherming- en informatieveiligheidsbeleid onder toezicht van een security officer.

Connect4Care verwerkt persoonsgegevens van samenwerkingspartners, leveranciers, medewerkers, bestuurders en andere belanghebbenden. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. 
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij voor het gebruik van de NHZ Connected app verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.
Voor uw algemene AVG rechten verwijzen wij naar de algemene privacyverklaring van Connect4Care op onze website: www.connect4care.nl/privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 9 april 2021.
 
Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die verwijzen naar een persoon. Dat kan een naam, een adres of een telefoonnummer zijn. Maar ook informatie over gezondheid is een persoonsgegeven.

Welke gegevens worden van mij verwerkt?

Connect4Care verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden en heeft daarbij te maken met verschillende wetgevingen. Zo houdt Connect4Care zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg: de privacywet).

Daarnaast gelden andere aspecten voor wet- en regelgeving die met de privacy van gegevens te maken hebben, zoals een bewaarplicht. Ook hier houdt Connect4Care zich aan.

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
Wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
Wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
 
Welke gegevens worden van mij verwerkt?

Connect4Care verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij in het kader van de NHZ Connected App verwerken.

Ten behoeve van de Wie-is-wie functie:

Naam en praktijk-/organisatiegegevens van de zorgverlener
Functie, specialisatie/deskundigheid zorgverlener
Telefoon-en/of faxnummer(s)
(Secure) E-mailadressen
BIG-/AGB-registratie
Website
Geslacht
Pasfoto zorgverlener

Waar heeft Connect4Care mijn gegevens voor nodig? 

De gegevens worden gebruikt om professionals toegang te geven tot de wie-is-wie functie van de NHZ Connected app en website. Deze functie is alleen toegankelijk met een inlog (e-mailadres en wachtwoord). Daarnaast worden de gegevens gebruikt voor in de wie-is-wie module. Hier staan naam, e-mailadres, telefoonnummer, organisatie, functie, specialisatie vermeld van de professionals in onze regio. Deze gegevens worden alleen met toestemming van de desbetreffende persoon of de desbetreffende organisatie opgenomen en verwerkt. Deze gegevens worden verwerkt met als doel om de samenwerking tussen de 1e en 2e lijn te bevorderen. Op een gemakkelijke en laagdrempelige manier kan er zo contact gezocht worden tussen de 1e en 2e lijn. Tot slot wordt het e-mailadres ook gebruikt om een aantal keer per jaar een nieuwsbrief te versturen naar de deelnemers.  

Zijn mijn gegevens in veilige handen bij Connect4Care?

Connect4Care is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en vindt een zorgvuldige omgang met die persoonsgegevens zeer belangrijk. Dit betekent onder meer dat we:

Vertrouwelijk met alle persoonsgegevens omgaan. We zorgen ervoor dat alleen mensen die bij uw gegevens mogen komen dat kunnen.
Dat we goede beveiligingsmaatregelen hebben genomen om deze persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, oneerlijke toegang en diefstal. Zo beveiligen we de computers en netwerken volgens nationale standaarden, en houden we onze werkplek veilig.
Dat we gegevens zullen verwijderen indien we deze niet meer nodig hebben. Zo blijft er niet onnodig lang informatie over u ‘rondslingeren’. Natuurlijk zijn we soms wettelijk verplicht om gegevens langer te bewaren.
Connect4Care neemt beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Connect4Care werkt alleen samen met partijen waarmee goede afspraken zijn gemaakt. Connect4Care verstrekt gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Omdat de Applicatie leverancier het systeem goed moeten kunnen onderhouden, en moeten kunnen handelen in geval van problemen is het mogelijk dat de leverancier ook toegang heeft tot het systeem waarop persoonsgegevens worden verwerkt. In alle gevallen zorgen wij ervoor dat deze partij voldoet aan voldoende waarborgen op het gebied van privacy en beveiliging. Dat leggen we vast in ‘verwerkersovereenkomsten’. Die is gebaseerd op de branche-standaard BoZ (Branche Organisatie Zorg). 

Worden mijn gegevens met behulp van cookies opgeslagen?

NHZ Connected gebruikt cookies om de website  gebruiksvriendelijker te maken. Een cookie is een klein bestandje dat op uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen en waardoor de website u herkent bij een volgend bezoek. De website NHZ Connected maakt gebruik van functionele cookies. Functionele cookies zorgen er voor dat de website goed functioneert. 
 
Kan ik zien welke gegevens Connect4Care van mij verwerkt?

Ja, u kunt in de app zien welke gegevens van u worden verwerkt, en deze zelf aanpassen.

Voor het verwijderen van uw gegevens neemt u contact op met de beheerder van uw zorgorganisatie, of met info@connect4care.nl

Worden mijn gegevens gedeeld met derden?

Connect4Care verstrekt gegevens uitsluitend aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij geven geen persoonsgegevens door aan organisaties buiten de EU.

Naast de betrokkenen bij Connect4Care, zijn de persoonsgegevens inzichtelijk voor professionals in Noord-Holland Zuid die een account/inlog hebben van de app om de wie-is-wie module te kunnen gebruiken. Verder is MDL App Solutions betrokken als leverancier van de app.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Connect4Care bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verwerkt. De gegevens van de wie-is-wie functie worden jaarlijks geüpdatet. Verouderde of niet relevante gegevens worden direct verwijderd. Andere gegevens van de wie-is-wie module worden weer een jaar lang gebruikt. Of de betrokkenen moet zelf aangeven verwijderd te willen worden. 

Waar kan ik terecht met een klacht?

Bent u ontevreden over de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan kunt u een klacht indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming via security@connect4care.nl. Indien u niet tevreden bent over de klachtafhandeling dan kunt u nog een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegeven via de website.

Contactgegevens

U kunt Connect4Care bereiken via info@connect4care.nl

Wijzigen van beleid

Connect4Care behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de bovenstaande verklaring.