Transmuraal Incident Melden (TIM)

Het melden van (bijna) incidenten die optreden tussen de 1e en 2e lijn, apotheek en VVT helpt om de patiëntenzorg te verbeteren. In het geval van een (bijna-)incident kunt u dit melden via onderstaand formulier. De melding komt bij de betrokken zorginstelling terecht, die een onderzoek kan starten. We stellen het op prijs als u ook zelf een terugkoppeling geeft aan de betrokken zorgverlener(s) over het voorval.
Voor echte calamiteiten maakt u geen gebruik van de TIM. Deze meldt u bij uw eigen calamiteitencommissie.

De volgende partijen kunnen incidenten melden en kunnen meldingen ontvangen:

  • Specialisten en apothekers Spaarne Gasthuis
  • Huisartsen en hun assistenten/praktijkondersteuners van de Haarlemmermeer en Zuid-Kennemerland
  • Specialisten ouderengeneeskunde en hun secretariaten van Amstelring, Cordaan, Kennemerhart, Zorgbalans, Stichting Sint Jacob en Viva! Zorggroep

Meldingen van andere zorgverleners of partijen worden niet in behandeling genomen.

 

Datum van incident *

Gegevens melder

Uw naam *

Uw emailadres *

Uw beroep *

Bij welke organisatie bent u werkzaam of aangesloten? *

Gegevens patiënt

Achternaam patiënt *

Geboortedatum *

Geslacht *

Betrokken zorgverlener(s) of afdeling(en)

Organisatie *

Afdeling/specialisme/locatie/praktijk (graag zo specifiek mogelijk): *

Naam betrokken arts/apotheker (indien van toepassing):

 

Omschrijving incident

Omschrijf wat er gebeurd is en wat volgens u de oorzaak is *

Wat is de ernst van het incident voor de patiënt? *

Is er kans op herhaling? *

Heeft u suggesties voor verbetering en welke maatregelen heeft u evt. zelf al genomen?

Is het incident besproken met betrokken zorgverlener(s)?

Eventuele toelichting

De melding valt in de categorie (meerdere antwoorden mogelijk) *

PDF/foto uploaden

 

De melder wordt geadviseerd om de melding te bespreken met de patiënt en over dit gesprek een aantekening te maken in het patiëntendossier (conform de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg, WKKGZ).

Dit meldformulier wordt verstuurd naar de ‘TIM-regisseur’ van de betreffende organisatie. Via deze persoon kan indien nodig extra informatie bij u worden opgevraagd en krijgt u terugkoppeling op uw melding.